Amennyiben Ön szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), úgy a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet szerint jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül az ÁSZF szerint kötött szerződést indokolás nélkül felmondani, illetve a szerződéstől elállni. A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék rendeltetésszerű használatát már megkezdte. 

Ha a Fogyasztó felmondási/elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

Ha Fogyasztó a szerződést felmondja, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondónyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás teljesítéssel nem érintett arányos részét.  

Elállás vagy felmondás esetén a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli. 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a szerződés létrejöttének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Webáruházunknak nem áll módjában utánvételes, illetve postán maradó csomagot átvennie!

 

Visszaküldés címe:
MPBS International Kft.
Budapest
Nyárfa utca 16.
1044