PicoBello_logo___hatteroff.png

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MODA PICO BELLO

 

Tartalomjegyzék

 

A szerződés létrejötte

A szolgáltatás használata, a rendelés menete

Díjazás

Felelősség

A szerződés hatálya, megszűnése

Szerzői jogok

Adatkezelés

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató adatai

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az MPBS International Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1044 Budapest, Nyárfa utca 16., adószám: 28999841-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-379025; a továbbiakban: Szolgáltató) és a www.modapicobello.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) Szolgáltató webshop szolgáltatásait igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § -a szerint. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket határozza meg. A Megrendelő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Szolgáltató az ÁSZF-et időről időre frissítheti, rendelkezéseit felülvizsgálhatja. Az ÁSZF frissítésének legutóbbi időpontja az ÁSZF utolsó oldalán található meg.

Az ÁSZF valamennyi a Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő szerződésre vonatkozólag alkalmazandó. Megrendelő lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki Szolgáltató Weboldalán vásárol. Amennyiben Felek az ÁSZF rendelkezéseitől el kívánnak térni, ez csak közös megegyezéssel, írásban foglaltan lehetséges. 

Megrendelőnek lehetősége van Szolgáltató Weboldalán található webáruházban történő vásárlásra az ÁSZF-ben és a Weboldalon meghatározott módon és formában (a továbbiakban: „Szolgáltatás”, vagy „szolgáltatás”).

Az ÁSZF hatálya alá szerződésekre irányadó nyelv a magyar. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikusan jön létre.

A szerződés létrejötte

Felek között szerződés jelen ÁSZF szerinti tartalommal az alábbiak szerint kerül megkötésre, ugyanakkor jelen ÁSZF-ben foglaltak irányadók mindazon személyekre, akik a Weboldalt látogatják, illetve használják (a továbbiakban: „Felhasználók”). 

Megrendelő és a Weboldalt használó személyek a Weboldal használatával, illetve legkésőbb a Weboldalon közzétett termék megrendelésével kijelentik, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerték, annak rendelkezéseit elfogadják. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF legutolsó módosítását Szolgáltató Weboldalán teszi közzé. Nem minősül az ÁSZF módosításának, ha valamely jelen ÁSZF-ben foglalt feltétel jogszabályi rendelkezés változása következtében módosul vagy Megrendelő olyan pontosítást tesz az ÁSZF-ben, mely annak lényegi tartalmát nem érinti. 

Megrendelő a megrendeléssel kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, illetve elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. Megrendelő megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a Megrendelő részéről ajánlati kötöttséget eredményez. 

A Megrendelő részéről történő megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés létrejöttét. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Megrendelőnek küldött emailben igazol vissza. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Megrendelőt terheli, az a Megrendelő kizárólagos felelőssége A megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett módon történő visszaigazolása jelenti a szerződés létrejöttét.

A Megrendelő a termék megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően a szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF.

Járulékos szóbeli megállapodások, kiegészítések vagy az ÁSZF Felek közötti utólagos módosításai kizárólag a Szolgáltató írásos megerősítése esetén érvényesek és hatályosak.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Szolgáltatónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Megrendelőt terheli.

A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A szolgáltatás használata, a rendelés menete

A Megrendelő az oldalon különböző termék kategóriákban tud böngészni. A kívánt termék kiválasztása a "Kosárba" gombbal történik, ami előtt a megrendelő a méretet és a mennyiséget tudja megadni, ami alap esetben 1 (egy).  Ezután a rendszer felkínálja a további termékek hozzáadását a kosárhoz („Tovább vásárolok”), vagy a pénztárhoz való továbbítást („Irány a pénztár”). Ezt követően eldöntheti, hogy regisztráció nélkül vásárol vagy korábban regisztrált felhasználóként bejelentkezve folytatja a vásárlást. Regisztráció nélküli vásárlás esetén szükséges megadnia a számlázási és szállítási adatait - melyekről részletesen az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik - valamint ki kell választania a szállítási és fizetési módot. Amennyiben kuponkóddal rendelkezik, úgy azt szintén ezen a felületen tudja érvényesíteni. A kuponon jelölt összeg a vásárlás összegéből jóváírásra kerül. A „Megrendelem!” gombra történő kattintást megelőzően el kell fogadja jelen ÁSZF-et, ezt követően lehetséges a megrendelést leadni. A megrendelés ajánlati kötöttséget eredményez a Megrendelő részéről a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

Személyes átvételnél készpénzes fizetési lehetőséget tudunk biztosítani. Házhozszállítás választása esetén lehetőség van bankkártyás fizetésre (Barion), banki átutalásra (előre utalás), vagy a futárszolgálatnál történő kiszállításnál bankkártyás vagy utánvétes fizetésre. 

A házhoz szállítás-, utánvétes fizetés költsége a Weboldalon kerül feltüntetésre. 

A házhoz szállítási idő a rendelés visszaigazolásától számítva általában 2-3 munkanap, az esetleges késedelemmel kapcsolatosan a Szolgáltató felelőséget nem vállal.

A házhoz szállítás tekintetében a Szolgáltató az alábbi partnereket veszi igénybe, ennek megfelelően amennyiben a házhoz szállítás kapcsán egyeztetés válik szükségessé Ön közvetlenül a csomagszállító szolgáltatóhoz is fordulhat: 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft

(cégjegyzékszám: 13-09-111755)

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Küldemény-, csomagszállítás

DPD Hungária Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-888141)

https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

Küldemény-, csomagszállítás

Személyes átvételre az alábbi címen van lehetőség nyitvatartási időben. 

Cím: 1065 Budapest Podmaniczky utca 23.

Nyitvatartás
hétfő: 11:00 - 19:00
kedd: 11:00 - 19:00
szerda: 11:00 - 19:00
csütörtök: 11:00 - 19:00
péntek: 11:00 - 19:00

Adatbeviteli hibák javítása: a hiba jelzése a következő e-mail címen történik, mellékelve a helyes adatokkal: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői) valamint az eladási árakat a Megrendelő a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Weboldalon megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Szolgáltató adatbázisa frissítve lett. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a rendelhetőként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Megrendelő részére haladéktalanul-, de legkésőbb 30 napon belül visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

Díjazás

A termék árának mértékére mindenkor a Szolgáltató által Weboldalon közzétett listaárak irányadók. A listaárak megtalálhatóak a Weboldalon a termék információs lapján. Szolgáltató bármikor jogosult a listaárak egyoldalú megváltoztatására, ebben az esetben Szolgáltató az új listaárat a Weboldalon közzéteszi. A listaár nem módosítható már létrejött szerződés hatálya alatt.   

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók esetén a termékek árát a listaártól eltérően állapítsa meg.

A termékek díja bankkártyás fizetés, vagy utalás esetén előre esedékes, utánvétes megrendelés vagy személyes átvétel esetén pedig a termék átvételekor, a helyszínen.

A Weboldal által megvételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

A termékdíj teljesítése bankkártyás fizetés választása esetén a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A Barion szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Vagyis a Megrendelő vásárláskor a Barion fizetőrendszer alkalmazásával teljesítheti a termék díját. A Megrendelő jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötésével – függően az igénybe vett fizetési módtól - kifejezetten elfogadja a Barion szolgáltató általános szerződési feltételeit, melyek elérhetőek az alábbi weboldalakon:

A Barion felhasználóira irányadó feltételrendszer elérhető az alábbi weboldalon:

https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Szolgáltató az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a Barion fizetőrendszer használata esetén – mint elfogadóhely - a Barion Payment Zrt.-, szerepel a Megrendelő által kapott bankszámlakivonatokon.

A bankkártyás fizetés menete a következő:

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Barion fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Barion rendszere visszairányítja a Weboldalra.

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, melyek a Barion elektronikus fizetőrendszerben fellépő meghibásodás, kimaradás, adatvesztés nyomán következnek be Megrendelő oldalán.

 

Banki átutalással történő fizetés menete:

1. Adja le rendelést a banki átutalás fizetési módot kiválasztva.
2. Kapni fog egy vásárlást igazoló e-mailt.
3. Utalja el a végösszeget a megadott számlaszámra.
4. Miután megérkezett a Szolgáltató számlájára az összeg, feldolgozzuk rendelését és a teljesítésről e-mailben értesítjük. 
A közlemény rovatba ne felejtse el feltüntetni a megrendelés azonosítóját.

A termék díja akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az összeget Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták. Amennyiben a termék díja nem-, vagy nem teljes mértékben kerül megfizetésre, Szolgáltató jogosult a teljesítést a teljes díj megfizetéséig megtagadni. Szolgáltató ebben az esetben jogosult Megrendelő további vásárlásainak teljesítését is megtagadni, az ebből eredő esetleges kárért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. 

A Szolgáltató a teljesítést követően számlát állít ki. Amennyiben a teljesítés a tárgyhót követő időszakra is áthúzódik, a Szolgáltató jogosult a tárgyhóra arányosan esedékes és teljesített teljesítésről számlát kiállítani. Ha a számlázás devizaneme Megrendelő kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Megrendelő részére a számlák a Szolgáltató listaárában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra.

A Szolgáltató számlázásra a számlázz.hu szolgáltató rendszerét használja. A számlázz.hu általános szerződési feltételei elérhetőek az alábbi linken:

https://www.szamlazz.hu/aszf/

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa fizetendő díjak annak figyelembevételével kerülnek meghatározásra Szolgáltató részéről, hogy a Szolgáltató felelőssége az ÁSZF alapján meghatározott körben korlátozott vagy kizárt.

Felelősség

Megrendelő a termék megrendelésével nyilatkozik, hogy jogosult a termék megrendelésére és cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár. Megrendelő vállalja, hogy jelen bekezdésben rögzített jogosultságainak fennállását Szolgáltató kérésére bármikor írásban igazolja. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére Megrendelő köteles mind Szolgáltató, mind harmadik fél felé. 

Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét az olyan károkért, mely a Megrendelő által feltöltött adatok alkalmatlanságából, nem megfelelőségéből ér harmadik felet. Ezen károkért mindenkor Megrendelő tartozik felelősséggel. Szolgáltató továbbá nem felelős a Megrendelő által feltöltött adatokban foglaltak helyességéért, valódiságáért, vagy rendelkezésre állásáért. 

Szolgáltatóval szembeni kártérítési igény – jogi alaptól függetlenül – kizárt, kivéve ha az a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenységére vezethető vissza.

Szolgáltató felelősségének esetleges fennállása esetén is a kártérítés mértéke megrendelésenként legfeljebb a megrendelt termék díjának összegére korlátozódik. Bármely további közvetett vagy járulékos kárra vonatkozó követelés – beleértve az elmaradt hasznot is – kizárt.

Szolgáltató a Weboldalán keresztül a termékek jelen ÁSZF szerinti értékesítését biztosítja. Megrendelő egyúttal kijelenti és szavatol érte, hogy az ÁSZF szerinti szerződés megkötésével átvállalja Szolgáltató, vagy Szolgáltató munkatársával szemben megállapított bármely olyan kárigényt, bírságot vagy költséget, mely a Megrendelő általi tevékenység jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközése miatt kerül megállapításra a Szolgáltatóval szemben. Ennek megfelelően Megrendelő köteles a Szolgáltató-, illetve Szolgáltató munkatársa helyett a bírságot kiszabó hatósággal, vagy a követelés érvényesítőjével szemben közvetlenül helytállni és a bírságot, költséget, kártérítést közvetlenül neki megfizetni. Amennyiben Szolgáltató bármely jelen bekezdésben meghatározott költséget, bírságot vagy kártérítést már megfizetett, úgy Megrendelő köteles ezt az összeget Szolgáltató részére megtéríteni az értesítéstől számított 3 munkanapon belül. 

Amennyiben a Megrendelő vagy a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó vagy a Megrendelő köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó vagy Megrendelő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Szolgáltató a megrendelt termék díját meghaladóan vagyoni felelősségét kifejezetten kizárja. 

A Weboldal Felhasználója teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 

A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Amennyiben a Megrendelő korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti-, illetve a teljesítést a jelölt költségek megfizetéséig felfüggesztheti. Szolgáltató visszatarthatja termék átadását, mindaddig ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Megrendelőt.

A szerződés hatálya, megszűnése

Az ÁSZF szerinti szerződés határozott időre jön létre a felek között és a szerződés mindkét fél által történő szerződésszerű teljesítéséig hatályos. 

A Megrendelő – a jelen ÁSZF „Fogyasztói tájékoztatójában” foglaltakon túl – az ÁSZF szerint létrejött szerződést rendes felmondással nem jogosult felmondani. 

Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosítottja a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.modapicobello.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Adatkezelés

Tekintettel különösen arra, hogy Megrendelő a Szolgáltatás használata során olyan személyes adatokat is megad, illetve megadhat a Szolgáltató Weboldalán, mely valódiságának ellenőrzésére Szolgáltató semmilyen módon nem jogosult vagy képes, Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás Megrendelő általi igénybevétele során Megrendelő adatkezelőként, Szolgáltató pedig adatfeldolgozóként jár el.  

Szolgáltató semmilyen módon nem felel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért vagy valódiságáért, a személyes adatok jogszerű szolgáltatásáért való felelősség mindenkor Megrendelő oldalán áll fenn. Megrendelő kijelenti és szavatol, hogy az általa Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére és Szolgáltató részére való továbbítására jogosult, a személyes adatok továbbítása harmadik fél jogait vagy érdekeit nem sérti vagy veszélyezteti. 

A Szolgáltató által kezelni szükséges személyes adatok listáját az Adatkezelési Tájékoztató rögzíti. 

Szolgáltató a jelen ÁSZF teljesítése körében megadandó személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás és jelen ÁSZF-ben foglalt feladatok teljesítése érdekében kezeli (a továbbiakban: „Adatfeldolgozás”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-a alapján. 

Az Adatfeldolgozás során Szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. Így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató biztosítja, hogy a vele munkaviszonyban-, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az ÁSZF-ben foglaltak teljesítése céljából kezelik, más célra nem használják, azokat illetéktelen személyekkel nem közlik, illetéktelen személyeknek nem adják át. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzák, azokhoz jogosulatlan hozzáférést harmadik félnek nem engednek.

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatfeldolgozás jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között a GDPR 32. cikkében foglalt intézkedéseket.

A Szolgáltató az Adatfeldolgozás jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Megrendelőt, mint adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett GDPR III. fejezetében foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében, valamint segíti az Megrendelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az Adatfeldolgozás jellegét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Amennyiben Ön szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó), úgy a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet szerint jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül az ÁSZF szerint kötött szerződést indokolás nélkül felmondani, illetve a szerződéstől elállni. A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék rendeltetésszerű használatát már megkezdte. 

Ha a Fogyasztó felmondási/elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

Ha Fogyasztó a szerződést felmondja, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondónyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás teljesítéssel nem érintett arányos részét.  

Elállás vagy felmondás esetén a termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli. 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a szerződés létrejöttének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval panaszát. Panasz esetén Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi hatósága előtt),

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

-  A Fogyasztó az illetékes bíróság előtt jogosult továbbá eljárás kezdeményezésére.


A békéltető testületek országos listája:

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

**********************************************

 • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
 • Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
 • Telefonszáma: (72) 507-154 
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

********************************************** 

 • Békés Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

**********************************************

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

***********************************************

 • Budapesti BékéltetőTestület
 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

***********************************************

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

************************************************

 • Fejér Megyei BékéltetőTestület
 • Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszáma: (22) 510-310
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

************************************************

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

************************************************

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Telefonszáma: (52) 500-749
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

************************************************

 • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
 • Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

************************************************

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
 • Telefonszáma: (56) 510-610
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

************************************************

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 2800 Tatabánya, Főtér 36.
 • Telefonszáma: (34) 513-010
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

*************************************************

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
 • Telefonszám: (32) 520-860
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

*************************************************

 • Pest Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

*************************************************

 • Somogy Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • Telefonszáma: (82) 501-000
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

*************************************************

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

*************************************************

 • Tolna Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefonszáma: (74) 411-661
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

*************************************************

 • Vas Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszáma: (94) 312-356
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

*************************************************

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe:
 • 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • Telefonszáma: (88) 429-008
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

*************************************************

 • Zala Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
 • Telefonszáma: (92) 550-513
 • E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 


Online szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a Fogyasztók határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register  

Vegyes rendelkezések

A hibás teljesítésre vonatkozó panaszokat – amennyiben ezek szokásosan elvárható gondosság mellett észlelhetőek – Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban bejelenteni, de legkésőbb Szolgáltató teljesítését (a termék átvételét) követő 15 napon belül, vagy – rejtett hibák esetén, amennyiben ez a Weboldal használata során ez fogalmilag értelmezhető – azok észlelésétől számított 8 napon belül. Ezen időtartamok lejárata után a Szolgáltató teljesítését hibátlannak kell tekinteni. 

Amennyiben Megrendelő szavatossági kifogást terjeszt elő, Szolgáltató azt kivizsgálja és az eredményről értesíti Megrendelőt.

Ha a kifogás megalapozott, Szolgáltató a saját választása szerint utólagosan térítésmentesen kijavítja a hibát, vagy biztosítja a termék újbóli megküldését. A kijavítás vagy újbóli megküldés végleges elmulasztása esetén Megrendelő saját választása szerint igényelhet árleszállítást vagy a szerződéstől elállhat. További követelés, különösen bármilyen kártérítési vagy járulékos kárra vonatkozó követelés kizárt.

A háború, sztrájk, járványhelyzet, munkalassítás, alapanyag, alkatrész vagy energia hiánya, üzemleállás, állami aktusok esetén –  akár abban az esetben is, ha meghatározott időre a vonatkozó ügyletet gazdaságtalanná teszi –, valamint minden egyéb a magyar jogban vis majornak tekintett esetben a Szolgáltató mentesül a teljesítés alól ezen körülmények fennállásának időtartamára. Ha a teljesítés akadályoztatása három hónapnál hosszabb ideig tart, bármelyik fél jogosult elállni a szerződés késedelem által érintett részétől. 

Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, Felek az írásban megtett nyilatkozatot, értesítést postai úton ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve illetve telefax útján közölhetik a másik féllel. A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a belföldi postára adástól számított 5. nap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont, telefax útján történő közlés esetén a telefax riporton megjelölt küldési időpont. Telefax útján történő közlés csak akkor tekintendő érvényesnek, ha a közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta vagy a másik fél a megrendelőlapon megjelölt értesítési címéről a feladó előzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött.

A felek a szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban békésen kötelesek rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, jogvitáikra kikötik Magyarország illetékes bíróságának joghatóságát. A Felek által jelen ÁSZF alapján kötött minden megállapodásra, valamint magára az ÁSZF-re minden tekintetben Magyarország törvényeit kell irányadónak tekinteni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az egyébként irányadó magyar jogszabályok irányadók. 

Jelen ÁSZF-ben foglalt egy vagy több rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Ilyen esetben a szerződő Felek törekednek a vonatkozó érvénytelen rendelkezésnek tárgyalásos úton történő és érvényes rendelkezéssel történő helyettesítésére, és az erre irányuló tárgyalások során figyelembe veszik az ÁSZF kereteit és célkitűzéseit.

Szolgáltató adatai

Név: MPBS International Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Nyárfa utca 16.

Levelezési cím: 1044 Budapest, Nyárfa utca 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-379025

Adószám: 28999841-2-41

Számlaszám: 14100103-35786748-01000009

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: H-P 8:00-17:00 között: +36703682563

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36703682563
 • Email cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Levelezési cím: 1044 Budapest, Nyárfa utca 16.

 

A jelen ÁSZF 2021. március 1. napjától hatályos.PicoBello_logo___hatteroff.png